Hinderpremie

Momenteel is er nog geen aanvraagprocedure, zodra deze beschikbaar is kan er nagegaan worden wie wel en wie niet in aanmerking komt voor deze premie.

De aanvraagprocedure zal beschikbaar komen via deze site van de Vlaamse Overheid.
Momenteel is het wel mogelijk om contactgegevens na te laten voor nieuws over de hinderpremie via deze site.

De premie zal beschikbaar zijn voor elke onderneming welke verplicht volledig moeten sluiten, indien er meerdere vestigingen zijn waar meerdere personeelsleden werken bestaat de mogelijkheid tot meerdere premies. Horeca mag nog voorzien in afhaalmaaltijden zonder dat de premie in het gedrang komt.

De zelfstandigen in bijberoep kunnen ook aanspraak maken op de premie indien ze minstens de sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep (€ 739,05 per kwartaal).

Indien men enkel in het weekend moet sluiten bedraagt de premie € 2 000. Er zal een bijkomende vergoeding voorzien worden indien de maatregelingen langer duren van € 160 per dag.

De verdere concrete maatregelen zijn nog niet beschikbaar, het blijft voorlopig onduidelijk of handelszaken welke later moesten sluiten dan bijvoorbeeld horecazaken dezelfde premie zullen genieten. Zodra er nieuwe maatregelen zijn zullen wij dit hier aanpassen, u kan ze ook terugvinden op de website van Vlaio.

Ook Wallonië en Brussel zullen een gelijkaardige hinderpremie voorzien. Voor meer informatie kan u ons contacteren of de website van het Brussels of Waals gewest raadplegen.