Uitstel FOD FINANCIEN

Onderstaande verlengde betalingstermijnen zijn momenteel van toepassing. Wij adviseren om gebruik te maken van de verlengde betalingsmogelijkheden om financiële problemen zo veel mogelijk te beperken. De termijnen zijn automatisch van toepassing tenzij anders vermeld.

BTW (2 maanden uitstel)

Maandaangifte februari 2020 – Te betalen voor 20 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 – Te betalen voor 20 juni 2020
Maandaangifte april 2020 – Te betalen voor 20 juni 2020

Kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020 – Te betalen voor 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing (2 maanden uitstel)

Maandaangifte februari 2020 – Te betalen voor 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 – Te betalen voor 15 juni 2020
Maandaangifte april 2020 – Te betalen voor 15 juni 2020

Kwartaalaangifte 1e kwartaal 2020 – Te betalen voor 15 juni 2020

Personenbelasting en vennootschapsbelasting

Aanslagbiljet vanaf 12 maart 2020 – 2 maanden extra (normale termijn aanslagbiljet + 2 maanden)

Sociale bijdragen zelfstandige

Elk kwartaal betaal je als zelfstandige sociale bijdragen, waarvoor uitstel mogelijk is op onderstaande manieren:

  1. Beperkt uitstel van betaling 1e kwartaal (zonder enige aanvraag of tussenkomst) –  een automatische kwijtschelding van de verhogingen voor alle bijdrageschulden met vervaldag 31 maart 2020 die op 31 maart niet betaald zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de voorlopige bijdragen voor het eerste kwartaal 2020, maar ook voor eventuele regularisatiebijdragen. Deze sociale bijdragen moeten nu op 30 juni betaald zijn, tenzij een extra betalingsuitstel wordt aangevraagd.
  2. Aanvraag vermindering – indien het verwachte inkomen van 2020 lager is dan de berekeningsbasis kan je dit laten aanpassen (men zal dit ook vlot goedkeuren), let op, in principe gelden er verhogingen en intresten indien nadien blijkt dat het inkomen toch hoger was. Er is voorlopig geen melding dat deze regel niet van toepassing is.
  3. Uitstel van betaling – Voor de eerste twee kwartalen kan men uitstel vragen van 1 jaar (1e kwartaal te betalen op 31/03/2021 en 2e kwartaal op 30/06/2021). Dit dient aangevraagd en goedgekeurd te worden (niet mogelijk voor reeds betaalde bijdragen).  Men zal de effectieve moeilijkheden moeten aantonen, bijvoorbeeld door middel van een omzetdaling. Het betreft slechts uitstel, in 2021 zal men de bijdragen van het huidige jaar betalen alsook deze van 2020 (kwartaal 1 & 2).
  4. Vrijstelling van betaling – Een volledige vrijstelling vragen bij financiële moeilijkheden is tevens een mogelijkheid, let op, hierbij bouw je geen pensioenrechten op voor de betreffende periode. Deze aanvraag is pas mogelijk na de kwartalen waarvoor je een vrijstelling wenst te vragen.