Herinneringsbrieven stand btw-rekening-courant einde maart

Verschillende btw-plichtigen hebben​ recent een brief gekregen van de fiscus met een waarschuwing van de toestand van hun btw-rekening-courant eind maart 2020 (een soort van rekeninguittreksel). In die brieven is geen rekening gehouden met de ingevolge de coronacrisis verleende uitstellen voor indiening en betaling. Uiteraard blijven die steunmaatregelen gelden. Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de btw-plichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op zijn btw-rekening-courant op 31 maart 2020. Zo is de uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 nog steeds 20 mei 2020.

Bron : www.btw-lijn.be