Relance-overbruggingsrecht

De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december.

Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze ‘Relance-uitkering‘ zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. We houden je op de hoogte.

Belangrijk is om te vermelden dat de combinatie met het ouderschapsverlof voor zelfstandigen (welke je al kan aanvragen vanaf mei t.e.m. augustus) niet toegestaan is. Indien u voor beiden in aanmerking komt zal het overbruggingsrecht interessanter zijn.

Dit overbruggingsrecht betreft een aanvullend inkomen dat tevens belastbaar is via de aangifte personenbelastingen.