Afschaffing Decembervoorschot 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020. Bij een laattijdige betaling van de voorschot is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten. Geen decembervoorschot in 2020 Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering besloten om het decembervoorschot in […]