Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting

Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting | De Tijd De Vlaamse regering verlengt de termijn om te voldoen aan de verplichtingen voor de erf- en registratiebelasting met twee maanden. Zolang de aangifte wordt ingediend voor 31 januari 2021 moet de belastingplichtige geen belastingverhoging vrezen. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/opnieuw-twee-maanden-uitstel-voor-erf-en-registratiebelasting/10262990.html

Afschaffing Decembervoorschot 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020. Bij een laattijdige betaling van de voorschot is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten. Geen decembervoorschot in 2020 Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering besloten om het decembervoorschot in […]

Vlaamse beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Als deze verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop […]

UVC-desinfectie documenten

Beste klant, Aangezien we nog steeds papieren documenten dienen te ontvangen van onze klanten hebben we hiervoor een desinfectie-toog in onze inkomhal gezet. Indien U documenten komt langsbrengen mag u deze hierin leggen. Nadien zetten wij de uvc lamp in werking en maken op die manier alles corona-vrij. Met vriendelijke […]

De compensatiepremie.

Welke ondernemingen komen in aanmerking De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen […]

Compensatiepremie

Welke ondernemingen komen in aanmerking ? De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en […]

Herinneringsbrieven stand btw-rekening-courant einde maart

Verschillende btw-plichtigen hebben​ recent een brief gekregen van de fiscus met een waarschuwing van de toestand van hun btw-rekening-courant eind maart 2020 (een soort van rekeninguittreksel). In die brieven is geen rekening gehouden met de ingevolge de coronacrisis verleende uitstellen voor indiening en betaling. Uiteraard blijven die steunmaatregelen gelden. Het verstuurde bericht is enkel […]

Compensatiepremie – update

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of […]

BTW kwartaal 1-2020

Beste klant, U kan uw documenten nog steeds komen brengen. We hebben hiervoor een tafel voorzien bij het binnenkomen, U kan Uw documenten hier zonder problemen achterlaten. We kunnen niet genoeg onze appreciatie tonen voor iedereen die momenteel zijn burgerplicht ter harte neemt. Dank u wel ! Team Uniac

FAQ Independant

Je suis malade et incapable de faire mon travail Un travailleur indépendant qui est malade pendant au moins 8 jours a droit à une prestation de la caisse d’assurance maladie dès le premier jour de maladie. À cette fin, vous devez remplir un certificat d’incapacité professionnelle en collaboration avec votre […]