FAQ Werkgever

Ik ben ziek en niet in staat om mijn beroep uit te oefenen Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan […]

FAQ Zelfstandige

Ik ben ziek en niet in staat om mijn beroep uit te oefenen Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan […]

Applicatie ivm Corona

Beste klant, We merken dat het overzicht qua maatregelen niet altijd duidelijk is. We hebben daarom besloten om een online applicatie te bouwen welke 26/03/2020 operationeel zal zijn. U zal kunnen raadplegen welke maatregelen er van toepassing zijn voor uw onderneming en of deze al is aangevraagd of niet. TEAM […]

Betalingsuitstel tot 30 september voor bedrijfs- en woonkredieten

De banken beloven de overheid om betalingsuitstel te geven aan bedrijven en gezinnen die zijn getroffen door de impact van het coronavirus. Voorts stelt de regering 50 miljard ter beschikking voor de garantie van nieuwe kredieten. Betalingsuitstel Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en zelfstandigen krijgen zonder kosten betalingsuitstel […]

Overbruggingsrecht

(bron Liantis https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona ) Het overbruggingsrecht is mogelijk voor alle zelfstandigen in hoofdberoep op voorwaarde dat je: Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft). Ofwel in een andere sector werkt […]

Hinderpremie

De aanvraagprocedure zal beschikbaar komen via deze site van de Vlaamse Overheid. Deze procedure zou vanaf 27/03/2020 beschikbaar moeten zijn. De premie zal beschikbaar zijn voor elke onderneming welke verplicht volledig moeten sluiten, indien er meerdere vestigingen zijn waar meerdere personeelsleden werken bestaat de mogelijkheid tot meerdere premies. Horeca mag […]

Uitstel betaling btw

Onderstaande verlengde betalingstermijnen zijn momenteel van toepassing. Wij adviseren om gebruik te maken van de verlengde betalingsmogelijkheden om financiële problemen zo veel mogelijk te beperken. De termijnen zijn automatisch van toepassing tenzij anders vermeld. BTW (2 maanden uitstel) Maandaangifte februari 2020 – Te betalen voor 20 mei 2020 Maandaangifte maart […]

Tijdelijke werkloosheid – Vereenvoudiging van de procedure

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau […]

Uitstel betaling sociale bijdrage

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisaties die tegen 31 maart 2020 moet betaald zijn. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen . Je dient je aanvraag in vóór […]

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

Bedrijven krijgen twee maanden uitstel van de doorstorting bedrijfsvoorheffing, ongeacht hun sector. De federale regering nam die beslissing om extra financiële ademruimte te creëren voor de ondernemers in ons land en zo de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden. Betaling voor periode   Termijn verlengd tot Maandaangifte februari 2020 […]