Afschaffing Decembervoorschot 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020. Bij een laattijdige betaling van de voorschot is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten. Geen decembervoorschot in 2020 Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering besloten om het decembervoorschot in […]

BTW aangifte en betaling mei 2020 – opnieuw gebruikelijke termijn

Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn. Ten laatste op 20.06.2020 moet u: de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave voor de verrichtingen van mei 2020 indienen; de betaling voor de verrichtingen van mei 2020 uitvoeren. Maandaangevers […]

BTW-rekeninguittreksel

Geachte klant, De FOD (BTW-administratie) heeft vorige week het BTW-rekeninguittreksel per 30 april 2020 naar iedereen verstuurd.  Indien er een te betalen bedrag vermeld is, heeft u tijd om deze te betalen  Mbt de maand februari 2020 : tot 20 mei 2020 Mbt de maand maart of 1ste kwartaal 2020 […]