FAQ Werkgever

Ik ben ziek en niet in staat om mijn beroep uit te oefenen

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen.

Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen. Opgelet: ga hiervoor niet zomaar langs bij je arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe je dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Daarover vind je hieronder meer informatie terug.

Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als de werknemer.

Hoe kan ik het overbruggingsrecht aanvragen?

Neem contact op met je sociaal secretariaat.

Moet je als bedrijfsleider je bezoldiging stopzetten om het overbruggingsrecht te krijgen?

Neen, het enige criterium is dat de vennootschap, de bedrijfsleiders en de werkende vennoten hun activiteiten volledig moeten stopzetten door de coronacrisis. De bezoldigingen mogen doorlopen, zowel voor de bedrijfsleider als voor de werkende vennoot. Hetzelfde geldt voor de voordelen van alle aard.

Kan je het overbruggingsrecht combineren met de hinderpremie?

Je kan beide uitkeringen inderdaad combineren

Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen op het overbruggingsrecht?

Je betaalt inderdaad belastingen op het overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waarvoor je een fiscale fiche 281.18 zal krijgen. Vervangingsinkomens worden op dezelfde manier belast als de beroepsinkomsten. Het totale bedrag van je inkomsten bepaalt hoeveel belastingen je betaalt.

Je betaalt geen sociale bijdragen op het overbruggingsrecht. Dit bedrag wordt niet opgenomen in de berekeningsbasis voor je sociale bijdragen. Het overbruggingsrecht zal je eindafrekening over 2020 dus niet beïnvloeden.

Hoe kan ik betalingsuitstel van mijn sociale bijdragen aanvragen?

Je neemt contact op met je sociaal secretariaat.

       Wat is het effect van het uitstel van betaling of de vrijstelling op mijn VAPZ-bijdragen?

Als je uitstel van betaling hebt voor 1 of twee kwartalen van 2020 en je betaalt deze pas in 2021, dan is je VAPZ-bijdrage in 2020 niet fiscaal aftrekbaar. Je kan dit oplossen door je sociale bijdragen toch nog dit jaar te betalen. Je kan hiermee wachten tot het einde van het jaar.

Hetzelfde geldt voor de vrijstelling van je sociale bijdragen. Als je voor 1 of meerdere kwartalen

van 2020 vrijstelling krijgt van het RSVZ, dan is je VAPZ-bijdrage dit jaar niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval kan je overwegen om dit jaar geen VAPZ-premie te storten. Een betaalde VAPZ-premie kan echter niet terugbetaald worden.

     Kan je vragen om reeds betaalde bijdragen terug te betalen?

Neen, als je je sociale bijdragen van 2020/1 al betaald had, kan je deze niet terugvragen. Je kan nog wel uitstel van betaling vragen voor de sociale bijdragen van 2020/2.

Je kan wel nog vrijstelling vragen voor de sociale bijdragen van 2020/1 en 2020/2. Hiermee wacht je best tot je je afrekening van het tweede kwartaal gekregen hebt, zodat je ineens vrijstelling voor de 2 kwartalen samen kan vragen.

Het uitstel van betaling heeft geen enkel nadelig effect op je rechten. Je blijft volledig verzekerd. Eén nadeel: je kan je VAPZ-premie in 2020 niet fiscaal aftrekken als je je bijdragen van dit jaar pas betaalt in 2021. Je kan dit oplossen door je sociale bijdragen van 2020 toch nog te betalen voor het einde van dit jaar.

Vraag je vrijstelling van je sociale bijdragen, weet dan dat je geen pensioenrechten opbouwt voor deze kwartalen. Je behoudt wel je rechten in de ziekteverzekering.

Related Articles