Uitstel betaling sociale bijdrage

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisaties die tegen 31 maart 2020 moet betaald zijn. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen .

Je dient je aanvraag in vóór 15 juni 2020. De snelste manier is via e-mail. Contacteer jouw sociaal verzekeringsfonds. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel coronavirus”;
  • je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening);
  • je naam, voornaam en woonplaats;
  • je ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van je bedrijf.

Je motiveert ook waarom jij getroffen bent door het coronavirus (bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling).

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

  • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben;
  • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald hebben.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering,…), op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging). Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden teruggevorderd. Tenslotte is je VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal aftrekbaar.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door in het bijdragejaar zelf nog voldoende bij te storten.

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Je kan ook een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet je wel wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk.

Voor de aanvraag zelf kan je terecht op de portaalsite van de overheid. Of je gebruikt het aanvraagformulier van jouw sociaal verzekeringsfonds. Dit formulier mag per brief of per e-mail opgestuurd worden. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.