Relance-overbruggingsrecht

De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht […]

Corona ondersteuningspremie

Wie heeft recht op een corona ondersteuningspremie? | Agentschap Innoveren en Ondernemen De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die : haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van […]

Verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige

COVID-19: verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige | News.belgium OPGELET: DE COMBINATIE MET HET OVERBRUGGINGSRECHT IS NIET MOGELIJK, ER KOMT EEN NIEUW OVERBRUGGINGSRECHT BIJ OMZETDALINGEN VAN 10% (RELANCE-OVERBRUGGINGSRECHT). Deze uitkering betreft een aanvullend inkomen dat tevens belastbaar is via de […]

Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De nieuwe overeengekomen steunmaatregelen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld. Een eerste deel […]

BTW aangifte en betaling mei 2020 – opnieuw gebruikelijke termijn

Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn. Ten laatste op 20.06.2020 moet u: de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave voor de verrichtingen van mei 2020 indienen; de betaling voor de verrichtingen van mei 2020 uitvoeren. Maandaangevers […]

BTW-rekeninguittreksel

Geachte klant, De FOD (BTW-administratie) heeft vorige week het BTW-rekeninguittreksel per 30 april 2020 naar iedereen verstuurd.  Indien er een te betalen bedrag vermeld is, heeft u tijd om deze te betalen  Mbt de maand februari 2020 : tot 20 mei 2020 Mbt de maand maart of 1ste kwartaal 2020 […]

UVC-desinfectie documenten

Beste klant, Aangezien we nog steeds papieren documenten dienen te ontvangen van onze klanten hebben we hiervoor een desinfectie-toog in onze inkomhal gezet. Indien U documenten komt langsbrengen mag u deze hierin leggen. Nadien zetten wij de uvc lamp in werking en maken op die manier alles corona-vrij. Met vriendelijke […]

Compensatiepremie

Welke ondernemingen komen in aanmerking ? De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en […]

Herinneringsbrieven stand btw-rekening-courant einde maart

Verschillende btw-plichtigen hebben​ recent een brief gekregen van de fiscus met een waarschuwing van de toestand van hun btw-rekening-courant eind maart 2020 (een soort van rekeninguittreksel). In die brieven is geen rekening gehouden met de ingevolge de coronacrisis verleende uitstellen voor indiening en betaling. Uiteraard blijven die steunmaatregelen gelden. Het verstuurde bericht is enkel […]