Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting

Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting | De Tijd De Vlaamse regering verlengt de termijn om te voldoen aan de verplichtingen voor de erf- en registratiebelasting met twee maanden. Zolang de aangifte wordt ingediend voor 31 januari 2021 moet de belastingplichtige geen belastingverhoging vrezen. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/opnieuw-twee-maanden-uitstel-voor-erf-en-registratiebelasting/10262990.html

Afschaffing Decembervoorschot 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020. Bij een laattijdige betaling van de voorschot is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten. Geen decembervoorschot in 2020 Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering besloten om het decembervoorschot in […]

Vlaamse beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Als deze verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop […]

Relance-overbruggingsrecht

De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht […]

Corona ondersteuningspremie

Wie heeft recht op een corona ondersteuningspremie? | Agentschap Innoveren en Ondernemen De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die : haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van […]

Verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige

COVID-19: verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige | News.belgium OPGELET: DE COMBINATIE MET HET OVERBRUGGINGSRECHT IS NIET MOGELIJK, ER KOMT EEN NIEUW OVERBRUGGINGSRECHT BIJ OMZETDALINGEN VAN 10% (RELANCE-OVERBRUGGINGSRECHT). Deze uitkering betreft een aanvullend inkomen dat tevens belastbaar is via de […]

Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De nieuwe overeengekomen steunmaatregelen kunnen in twee categorie├źn worden onderverdeeld. Een eerste deel […]

BTW aangifte en betaling mei 2020 – opnieuw gebruikelijke termijn

Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn. Ten laatste op 20.06.2020 moet u: de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave voor de verrichtingen van mei 2020 indienen; de betaling voor de verrichtingen van mei 2020 uitvoeren. Maandaangevers […]

BTW-rekeninguittreksel

Geachte klant, De FOD (BTW-administratie) heeft vorige week het BTW-rekeninguittreksel per 30 april 2020 naar iedereen verstuurd.  Indien er een te betalen bedrag vermeld is, heeft u tijd om deze te betalen  Mbt de maand februari 2020 : tot 20 mei 2020 Mbt de maand maart of 1ste kwartaal 2020 […]